Blog

Elektrostatik Filtrasyon Nedir?

Aktif elektrostatik sistem ile filtrasyon, iki fazlı bir sistemden oluşur, bu sayede hava akışında bulunan katı veya sıvı partiküllerin bir elektrik alanın etkisiyle çökelmesini sağlar.

İlk aşamada, elektrostatik filtreden geçen hava, topraklama yapılmış iki plaka arasına yerleştirilen yüksek elektrik voltajı olan elektrik teli tarafından üretilen pozitif iyonizasyon ile elektrik alanının etkisine maruz kalır. Yoluna devam eden hava elektrot ve topraklanmış yüzeyler arasındadır. Elektrik yükleri, hava akışında bulunan hava parçacıkları ile çarpışarak onlara pozitif elektrik yükler.

İkinci aşamada, yüklü hava akımı elektriksel yakalama alanından geçer. Burda, pozitif yüklü plakalar ve dönüşümlü olarak toprağa bağlı plakalar tarafından oluşturulmuş alandan geçer. Elektrostatik filtresinin şekli ve elektrostatik kuvveti sayesinde, havada bulunan katı parçacıklar, negatif yüklü oldukları ve pozitif yüklü plakalar tarafından çekildikleri için yakalama plakalarına çekilir.

Elektrostatik filtrenin verimliliği çok yüksektir, diğer filtrelerle karşılaştırılabilir, çünkü genellikle 1 mikrondan daha küçük boyutlu ince parçacıklar için kullanılır.

Elektrostatik filtre verimliliği, referans olarak ortalama 0.4 um çapındaki parçacıklar referans alınarak ölçülür ve test edilir.

Elektrostatik filtrelerin ayırt edici bir özelliği, filtreyi çalıştırmak için gereken yüksek voltajı üreten elektronik kartıdır. Elektrostatik filtreler, iç plakalar üzerinde filtrelenen kirletici alüminyumdan yapılmış metal bir çerçeveden oluşur. Elektrostatik filtre tamamen kirli olduğunda sistem uyarı verir ve yıkanarak tekrar çalıştırılır. Böylece maliyetler artmaz.

Hava Temizleme Cihazı