Ofis & Çalışma Ortamları

Ofislerdeki hava kalitesi verimliliği ve memnuniyeti etkiler.

Ofisler gibi ticari binalar sıklıkla “hasta binalar” olarak tanımlanır. Bunun nedeni, iç mekan iklimi ve çevre ile ilgili büyük ve sık şikayetler ve bunların çalışanların çalışma alanı ve sağlık koşulları üzerindeki etkisidir. Bu şikayetler hasta bina sendromuna yol açabilir. Sağlıklı bir iç ortam iklimi ve iyi bir hava kalitesi sağlanarak bu şikayetler azaltılabilir.

Ticari Hava Temizleme

Ticari hava temizleyicileri ile çalıştığınız ve alışveriş yaptığınız yerdeki havayı doğal olarak temizleyin ve patojenlere karşı koruyun. Ticari sektör, havadaki patojenler, kimyasallar, küf, VOC’ler ve daha fazlası nedeniyle sürekli olarak düşük iç hava kalitesi sorunuyla karşı karşıyadır. COVID-19’un ortasında işyeri güvenliğini yönetmenin kısa vadeli zorluğu da var. Viral salgınları ve mevsimsel gripleri önlemek ve bunlara karşı korunmak için ofisler, perakende zincirleri, bina mülk yöneticileri ve diğer işletmeler taşınabilir ve ticari hava temizleme üniteleri kullanmalıdır.

Hepavent, bağımsız hava temizleme sistemleri veya merkezi bir HVAC sisteminin parçası olarak hava kirleticilerinin etkin bir şekilde giderilmesini sağlamak için bir dizi HV model ürün sunmaktadır.

Ofisler , Çalışma Ortamları