- Hepavent.com.tr Okullar İçin Hava Temizleme Cihazı

Kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması için atıkların gruplanarak doğaya zarar vermeden geri dönüşümü ve hammadde ihtiyacı olarak tekrar kullanılması firmamızın tüm departmanlarında bilinçli olarak uygulanmaktadır.